PočetnaOdboriTematska područjaProgramVažni datumiUpute za prijavu radovaKotizacijaSmještajUpute autorimaKontaktiPrijavni obrazac / Application formEnglishGuidelines for writingPrijašnje konferencije

TEMATSKA PODRUČJA

 • upravna i politička decentralizacija,

 • primjena načela supsidijarnosti,

 • komunalna koncepcija,

 • teritorijalna podjela,

 • lokalni poslovi,

 • upravljanje lokalnom jedinicom,

 • sudjelovanje građana u lokalnoj samoupravi,

 • odnos i razvoj centralno - lokalnih odnosa,

 • nadzor nad lokalnom samoupravom,

 • lokalna samouprava i globalizacija,

 • Europska unija i lokalna samouprava,

 • regionalna politika Europske unije

 

Dobrodošli su i svi ostali radovi za koje smatrate da su bitni sa stajališta središnje teme konferencije.