X
X
VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU

poziva Vas na:


7. MEĐUNARODNU KONFERENCIJU O JAVNOJ UPRAVI


„RAZVOJ JAVNE UPRAVE“


koja će se održati 1. i 2. lipnja 2017. godine u Vukovaru.


Središnja tema Konferencije je razvoj javne uprave koja je iznimno aktualna s teorijskog i praktičnog motrišta, budući je razvidno kako samo dobro organizirana i učinkovita javna uprava predstavlja garanciju dobrog i uspješnog društva te osigurava efikasno rješavanje potreba građana


Ovogodišnja Konferencija organizirana je u partnerstvu s Državnom školom za javnu upravu.