X
X
TEMATSKA PODRUČJA:

• načela javne uprave

• izazovi i perspektive javne uprave

• učinkovito upravno sudovanje

• reforma teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske

• elektroničko poslovanje javne uprave i javne informacije

• funkcioniranje u europskom upravnom prostoru

• upravljanje javnim politikama

• fiskalna decentralizacija i proračunsko pravo

• financiranje javne uprave

• upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi