X
X
KOTIZACIJA:• Kotizacija za konferenciju iznosi 80 eura za prvog autora, te 40 eura za koautora/e  
(kotizacija uključuje: radne materijale, zbornik radova, konferencijski ručak, izlet i konferencijsku večeru).

• Kotizacija za sudionike prvoga dana Konferencije iznosi 350,00 kn (kotizacija uključuje: radne materijale, zbornik sažetaka, konferencijski ručak, izlet i konferencijsku večeru)

• Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun Veleučilišta IBAN: HR4725000091102156476
  
Model: 00 Poziv na broj: 6

• Prijavu i potvrdu o uplati kotizacije poslati najkasnije do 23. svibnja 2019. na fax. +385 (0)32 444 686, na e-mail: konferencija@vevu.hr ili poštom na Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska 50, 32000 Vukovar.

• Broj prijava na konferenciju je ograničen.

• Upute za plaćanje kotizacije za sudionike iz inozemstva:   

Addiko Bank d.d., dr. Franje Tuđmana 4, 32000 Vukovar   
SWIFT: HAABHR22  IBAN: HR4725000091102156476
   

Smještaj:

Hotel Lav (Za sudionike konferencije osiguran smještaj po promotivnim cijenama)

Turistička zajednica grada Vukovara