X
X
VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU

poziva Vas na:


6. MEĐUNARODNU KONFERENCIJU O JAVNOJ UPRAVI


„RAZVOJ JAVNE UPRAVE“


koja će se održati 3. i 4. lipnja 2016. godine u Vukovaru.