X
X
KOTIZACIJA:

Kotizacija za konferenciju iznosi 50 eura po autoru ili sudioniku.

Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun Veleučilišta IBAN: HR4725000091102156476

Model: 00 Poziv na broj: 6

Prijavu i potvrdu o uplati kotizacije poslati najkasnije do 6. travnja 2018.

na fax. +385 (0)32 444 686 ili na e-mail: konferencija@vevu.hr

Broj prijava na konferenciju je ograničen.

Upute za plaćanje kotizacije za sudionike iz inozemstva:

Addiko Bank d.d., dr. Franje Tuđmana 4, 32000 Vukovar

SWIFT: HAABHR22  IBAN: HR4725000091102156476