X
X

Prijava sažetka: 30. travnja 2017.


Odgovor o prihvaćanju/neprihvaćanju sažetka: 5. svibnja 2017.


Dostava radova: 14. svibnja 2017.


Obavijest autorima o recenziji rada: 21. svibnja 2017.


Rok za plaćanje kotizacije: 21. svibnja 2017.


Konferencija: 01. i 02. lipnja 2017.


Objava radova u Zborniku: do održavanja Konferencije