X
X
VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU

poziva Vas na:


8. MEĐUNARODNU KONFERENCIJU O JAVNOJ UPRAVI


„RAZVOJ JAVNE UPRAVE“


koja će se održati 19. i 20. travnja 2018. godine u Vukovaru.


Središnju temu konferencije čine aktualnosti u reformama javne uprave koje su iznimno bitne, kako za državu tako i za postojanje motiviranih i sposobnih službenika. Reforme javne uprave, a koje obuhvaćaju reforme državne uprave, lokalne i regionalne samouprave, javnih službi i tijela s javnim ovlastima, slobodno možemo gledati kao temelj za cjelokupno funkcioniranje države i društva uopće jer je razvidno kako samo dobro organizirana i učinkovita javna uprava predstavlja garanciju dobrog i uspješnog društva te osigurava efikasno rješavanje potreba građana.